GPA : Strisuksa

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์

คำชี้แจง ในการจัดส่ง ปพ ทางไปรษณีย์ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

  1. การจัดส่งทางไปรษณีย์จะจัดส่งเฉพาะนักเรียนที่ส่งรูปจบถูกต้องและไม่มีการติดค้างชำระค่าเทอมหรือส่วนอื่น ๆ

  2. ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 วัน ขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการจัดส่ง

  3. นักเรียนชั้น ม.3 หากต้องการใช้ด่วนให้ติดต่อรับที่ห้องทะเบียนเพื่อใช้ในการมอบตัว (สำหรับนักเรียน ม.3 จะเริ่มจัดส่งในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565)

  4. นักเรียนชั้น ม.6 หากต้องการใช้ด่วนให้ติดต่อรับที่ห้องทะเบียน

  5. นักเรียนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ ก่อนวันจัดส่งสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะเปลี่ยนข้อมูลอัติโนมัติ

  6. นักเรียนโครงการ English Program (EP) ติดต่อที่โครงการ

นักเรียนที่ต้องการใช้ด่วนให้ติดต่อด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน

หากลงทะเบียนและมีการจัดส่งและเกิดการส่งล่าช้าทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในช่วงเวลาการจัดส่ง

ให้นักเรียนที่ลงทะเบียนรับเอกสารทางออนไลน์ ตรวจสอบสถานะที่ตารางด้านล่าง
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้รับให้ติดต่อรับที่ห้องทะเบียนในวันเวลาราชการ
เท่านั้น

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยให้ refresh 1 ครั้ง เพื่ออัพเดทข้อมูลในตาราง